ข่าวประชาสัมพันธ์

วิสัยทัศน์...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.nnn

คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือปฏิบัติงาน...
คู่มือปฏิบัติงาน...
คู่มือปฏิบัติงาน...
คู่มือปฏิบัติงาน...

บุคลากร

นางสาวกาญจนา เกตุเกลี้ยง

 ตำแหน่ง  นิติกรปฏิบัติการ
ติดต่อ  kanjana_ket@nstru.ac.th

นางสาวชลธิชา ดวงเอก

 ตำแหน่ง  นิติกรปฏิบัติการ
ติดต่อ chonticha_dua@nstru.ac.th

นางสาวปภัสนันท์ บูอนันต์

 ตำแหน่ง  นิติกรปฏิบัติการ
ติดต่อ papasanan_bua@nstru.ac.th

นางสาวรุ่งทิพย์ รามาส

 ตำแหน่ง  นิติกรปฏิบัติการ
ติดต่อ  rungthip_ram@nstru.ac.th

นางสาววรัญญา สาระพัสดุ์

 ตำแหน่ง  นิติกรปฏิบัติการ
ติดต่อ  waranya_sar@nstru.ac.th 

นายวรายุส ไพโรจน์

 ตำแหน่ง  นิติกรปฏิบัติการ
ติดต่อ  warayoo_pai@nstru.ac.th

บทความน่าสนใจ

flowchartการดาเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ดาวน์โหลด flowchart การดาเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Read More

Video Tour

ติดต่อเรา

 

งานนิติการ ชั้นที่ 2

อาคารสำนักงานอธิการบดี

เลขที่ 1 หมู่ 4 ตำบล ท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80280

 

โทรศัพท์ : 075-392040

โทรสาร : 075-392031

อีเมล : infodca@nstru.ac.th

Scroll to Top