ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม = gallery

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันพระเจ้าตากสินมหาราช 2566

คุณกมล บุญเมือง ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วยบุคลากรกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2566 ณ วัดเขาขุนพนม อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรม “คนละชั้น สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์สิ่งดีดี”

กองกลาง มรภ.นศ. จัดกิจกรรม “คนละชั้น สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์สิ่งดีดี” เมื่อวันที่ (27 ธันวาคม 2566) เวลา 10.59 น. ณ หน้ากองกลาง สำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.ดำรงค์พันธ์ ใจห้าว วีระพงค์ รองอธิการบดี ปล่อยขบวน กิจกรรม “คนละชั้น สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์สิ่งดีดี” ครั้งที่ 12 จัดโดยกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความรักความสามัคคีแก่บุคลากร โดยการร่วมรับประทานอาหารกลางวัน พบปะ พูดคุยบริเวณชั้น1 (อาคาร 40) คณะครุศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567

กองกลาง มรภ.นศ. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567 เมื่อวันที่ (25 ธันวาคม 2566) เวลา 11.30 น. กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567 ณ โถงด้านหน้ากองกลาง สำนักงานอธิการบดี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต สุขทร รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา เป็นประธาน

ข่าวกิจกรรม

ประชุมหารือ “งานรักษาความปลอดภัย” ด้าน RID 9 

ประชุมหารือ “งานรักษาความปลอดภัย” ด้าน RID 9 เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ส่งผลต่อความปลอดภัย เพื่อเตรียมความพร้อมช่วงปิดภาคเรียน และรองรับการเปิดภาคเรียนใหม่ 2/2566 (วันที่ 6 พ.ย.2566) กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประชุมหารือ “งานรักษาความปลอดภัย” ด้าน RID 9 เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ส่งผลต่อความปลอดภัย  เพื่อเตรียมความพร้อมช่วงปิดภาคเรียน  และรองรับการเปิดภาคเรียนใหม่ 2/2566  ณ ห้องประชุมพัสดุ ชั้น 1 อาคาร 29 สำนักงานอธิการบดี (วันที่ 6 พ.ย.2566) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Scroll to Top