Author name: dca_good

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันพระเจ้าตากสินมหาราช 2566

วันนี้ (28 ธันวาคม 2566) คุณกมล บุญเมือง ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วยบุคลากรกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2566 ณ วัดเขาขุนพนม อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสานสัมพันธ์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567 

กองกลาง มรภ.นศ. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567 เมื่อวันที่ (25 ธันวาคม 2566) เวลา 11.30 น. กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567 ณ โถงด้านหน้ากองกลาง สำนักงานอธิการบดี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต สุขทร รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา เป็นประธาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเจ้าหน้าที่งานยานพาหนะ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประชุมเจ้าหน้าที่งานยานพาหนะ เพื่อมอบหมายงานและรับทราบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่  เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566  ณ ห้องประชุมสุดหอม ชั้น 2 อาคาร 29 สำนักงานอธิการบดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

“ปลูกต้นไม้ ได้บุญ” ยอดเขามหาชัย 

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมพลังรักษ์สิ่งแวดล้อม นักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  จัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้  ได้บุญ” ยอดเขามหาชัย  วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566  เวลา 07.59 น. ณ ลานหน้าสำนักสงฆ์เขามหาชัย (7 ต.ค.66)

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันพระเจ้าตากสินมหาราช 2566

คุณกมล บุญเมือง ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วยบุคลากรกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2566 ณ วัดเขาขุนพนม อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

Scroll to Top