April 2024

O22 flowchart การดำเนินการเรื่องร้องเรียน_2567
ข่าวประชาสัมพันธ์, บทความน่าสนใจ

flowchartการดาเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ดาวน์โหลด flowchart การดาเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ข่าวประชาสัมพันธ์, บทความน่าสนใจ

กฏหมายน่ารู้ประจำ อับเดตเมษายน 2567

ทางหน่วยงานได้ทำการรวบรวม ข่าวสารข้อมูลในวงการกฏมหายไทยที่เกี่ยวข้องกับ มหาวิทยาลัยฯ มารวบรวมไว้ให้ท่านแล้ว  เอกสารที่1 เอกสารที่2

Scroll to Top