กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280
โทร. 075-392040 แฟ็กซ์. 075-392031 อีเมล. info.dca@nstru.ac.th

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี :: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
Scroll to Top