กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันพระเจ้าตากสินมหาราช 2566

วันนี้ (28 ธันวาคม 2566) คุณกมล บุญเมือง ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วยบุคลากรกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2566 ณ วัดเขาขุนพนม อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

Scroll to Top