ประชุมเจ้าหน้าที่งานยานพาหนะ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประชุมเจ้าหน้าที่งานยานพาหนะ เพื่อมอบหมายงานและรับทราบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่  เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566  ณ ห้องประชุมสุดหอม ชั้น 2 อาคาร 29 สำนักงานอธิการบดี

Scroll to Top