“ปลูกต้นไม้ ได้บุญ” ยอดเขามหาชัย 

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมพลังรักษ์สิ่งแวดล้อม นักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  จัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้  ได้บุญ” ยอดเขามหาชัย  วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566  เวลา 07.59 น. ณ ลานหน้าสำนักสงฆ์เขามหาชัย (7 ต.ค.66)

Scroll to Top