ประชุมหารือ “งานรักษาความปลอดภัย” ด้าน RID 9 

ประชุมหารือ "งานรักษาความปลอดภัย" ด้าน RID 9 เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ส่งผลต่อความปลอดภัย เพื่อเตรียมความพร้อมช่วงปิดภาคเรียน และรองรับการเปิดภาคเรียนใหม่ 2/2566 (วันที่ 6 พ.ย.2566)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประชุมหารือ “งานรักษาความปลอดภัย” ด้าน RID 9 เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ส่งผลต่อความปลอดภัย  เพื่อเตรียมความพร้อมช่วงปิดภาคเรียน  และรองรับการเปิดภาคเรียนใหม่ 2/2566  ณ ห้องประชุมพัสดุ ชั้น 1 อาคาร 29 สำนักงานอธิการบดี (วันที่ 6 พ.ย.2566)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Scroll to Top